CENNIK1. Nauka języka angielskiego

Zajęcia 2x w tygodniu po 45 min lub 1x w tygodniu po 90 min 

 

Opłata semestralna wynosi 350 zł i można uregulować ją w dwóch ratach:

* ratę I  w wysokości 200 należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu,

* ratę II  w wysokości 150 zł należy wpłacić w terminie do:

- 30 listopada za I semestr

- 15 kwietnia za II semestr

 


2. Nauka języka hiszpańskiego

Zajęcia 2x w tygodniu po 45 min lub 1x w tygodniu po 90 min 

 

Opłata semestralna wynosi 400 zł i można uregulować ją w dwóch ratach:

* ratę I  w wysokości 200 należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu,

* ratę II  w wysokości 200 zł należy wpłacić w terminie do:

- 30 listopada za I semestr

- 15 kwietnia za II semestr


3. Nauka języka francuskiego

Zajęcia 2x w tygodniu po 45 min lub 1x w tygodniu po 90 min 

 

Opłata semestralna wynosi 300 zł i można uregulować ją w dwóch ratach:

* ratę I  w wysokości 200 należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu,

* ratę II  w wysokości 100 zł należy wpłacić w terminie do:

- 30 listopada za I semestr

- 15 kwietnia za II semestr


4. Nauka języka niemieckiego

Zajęcia 1x w tygodniu po 90 min.

 

Opłata semestralna wynosi 400 zł i można uregulować ją w dwóch ratach:

* ratę I  w wysokości 200 należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu,

* ratę II  w wysokości 200 zł należy wpłacić w terminie do:

- 30 listopada za I semestr

- 15 kwietnia za II semestr


5. Jiu-Jitsu

Zajęcia 2x w tygodniu po 60 min.

Odpłatność miesięczna...................................90


6. Balet dla dzieci

 

Zajęcia 1x w tygodniu po 60 min.

Odpłatność miesięczna………………………80


7. Gimnastyka „na wesoło”

 

Zajęcia 1x w tygodniu po 45 min.

Odpłatność miesięczna………………………50 zł


8. Nauka gry na gitarze

 

Zajęcia 1x w tygodniu po 45 min.

Odpłatność za 4 zajęcia w miesiącu (lekcje indywidualne)………140 zł   (35 zł.- 1 zajęcia)

Odpłatność za 4 zajęcia w miesiącu (lekcje grupowe- 2 os.)………200 zł (100 zł./os)10. Plastyka dla dzieci

 

Zajęcia 1x w tygodniu po 90 min.

Zajęcia w dwóch grupach wiekowych

Odpłatność miesięczna……………………...50 zł  ( 60 min.)

Odpłatność miesięczna……………………...60 ( 90 min.)


11. Aerobik

Odpłatność miesięczna (karnet):

Zajęcia 2x w tygodniu po 90 min....................80 zł

 

Jednorazowa opłata za zajęcia........................15 zł13. Matematyka

 

Zajęcia 1x w tygodniu po 60 min.

Odpłatność za 4 zajęcia w miesiącu ………140 zł. (35 zł.- 1 zajęcia)


14. Zajęcia wokalne

 

Zajęcia 1x w tygodniu po 45 min............................................................................................... 40

Odpłatność za 4 zajęcia w miesiącu (lekcje indywidualne)……............................… 160 zł

Odpłatność za 4 zajęcia w miesiącu (lekcje grupowe- 2 os.).....................................120 zł

 


15. Zajęcia taneczno- wokalne dla dzieci

Zajęcia 1x w tygodniu po450 min

Odpłatność za 4 zajęcia w miesiącu.............. 60 zł


16. Gimnastyka artystyczna

 

Zajęcia 1x w tygodniu po 60 min

Odpłatność za 4 zajęcia w miesiącu.............. 70 zł